Ta strona używa plików cookies.
   Jak wyłączyć cookies?
AKCEPTUJĘ

Agencja Celna "Wobex" Sp. z o.o.

kalkulator

Intrastat


Zgłoszeniu w INTRASTAT podlega fizyczny przepływ towarów unijnych z jednego Państwa Członkowskiego do innego Państwa Członkowskiego (np. towary unijne, które są wysyłane z Francji bezpośrednio do Polski, muszą być zgłoszone do INTRASTAT w obu tych krajach).
Zgłoszeniu podlega również przepływ towarów z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego, gdy towary przekraczają granice zewnętrzne Unii Europejskiej.
Kto jest zobowiązany do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT? - progi statystyczne*

W myśl przepisów prawa celnego osobą zobowiązaną do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT jest osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest podatnikiem VAT i realizuje wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej.
Obowiązek przekazywania informacji dotyczy tych podmiotów, których wartość przywozu lub wywozu przekracza ustalone i ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości tzw. progów statystycznych publikowanych corocznie w programie badań statystycznych statystyki publicznej wprowadzanym w formie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

Na 2017 r. ustalono następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej:

keyboard_arrow_rightpróg podstawowy:


keyboard_arrow_rightpróg szczegółowy:


*źródło: stat.gov.pl