Import i eksport towarów Wielka Brytania

Import towarów z Wielkiej Brytanii

Przywóz towarów z Wielkiej Brytanii z wyjątkiem Irlandii Północnej do Polski traktowany jest jako import towarów i podlega formalnościom celnym – procedurze dopuszczenia do obrotu.

Oferujemy kompleksową obsługę odpraw celnych w imporcie towarów z Wielkiej Brytanii:

  • We wszystkich procedurach celnych na terenie całego kraju,
  • odprawy celne standardowe i uproszczone,
  • odprawy celne z odroczonym podatkiem VAT zgodnie z art. 33a,
  • profesjonalne doradztwo w zakresie stosowania przepisów celno-podatkowych i taryfikacji.

Zapewniamy obsługę celną na terenie Wielkiej Brytanii, jak i Polski!

Firma dostarcza nam tylko fakturę handlową i upoważnienie – nasz agencja celna zajmie się wszystkimi formalnościami związanymi z obsługą celną Twoich towarów – w trybie priorytetowym.

 

Przedstawiamy najważniejsze kwestie, które możesz napotkać importując towary z Wielkiej Brytanii.

Zgłoszenia celne przywozowe z Wielkiej Brytanii

Zanim sprowadzisz towar z Wielkiej Brytanii do Polski musisz uzyskać numer EORI.

Przedsiębiorcy z UE, aby dokonać odprawy celnej muszą posiadać numer EORI, niezbędny we wszystkich procedurach i czynnościach celnych na obszarze UE. Jeśli nie posiadasz numer EORI, pobierz i wypełnij upoważnienie.

Zerowa stawka celna – należności celne zależą od rodzaju przywożonych towarów oraz ich pochodzenia.

Reguły pochodzenia – potwierdzenie pochodzenia towarów

Umowa między UE a Wielką Brytanią przewiduje stosowanie zerowych taryf celnych i zerowych kontyngentów względem wszystkich towarów. Aby skorzystać z tych preferencji handlowych, przedsiębiorstwa muszą udowodnić, że ich produkty spełniają wszystkie niezbędne wymogi reguł pochodzenia.

Dokumentami potwierdzającymi pochodzenie mogą być świadectwa określonego typu (np. świadectwo przewozowe EUR.1), deklaracje pochodzenia czy oświadczenia o pochodzeniu. Świadectwa są wystawiane przez upoważnione do tego organy.

Tranzyt towarów – gwarancje tranzytowe T1

Tranzyt towarów to procedura celna, pozwalająca przewoźnikom na przewóz towarów przez granice lub terytoria bez konieczności uiszczenia należności celnych, podatku akcyzowego, podatku VAT i innych opłat, które są należne, gdy towary są wprowadzane na to terytorium. Formalności celne związane z tranzytem towarów inicjowane są złożeniem zgłoszenia celnego do procedury tranzytu.

W transporcie drogowym obowiązkowe jest przesłanie elektronicznego zgłoszenia do systemu NTCS: T1 towary nieunijne.

Dokumenty, jakie należy dostarczyć do naszej agencji celnej w celu sporządzenia T1:

  • List przewozowy CMR,
  • faktura handlowa lub faktura pro forma,
  • odprawa eksportowa (EX),
  • specyfikacja (Packing list)
  • jeśli wymagane są dodatkowe zaświadczenia: świadectwo weterynaryjne, sanitarne i inne,
  • świadectwo pochodzenia towaru, jeżeli było wystawione.

Dokumenty przewozowe CMR – Międzynarodowy List Przewozowy

Międzynarodowy list przewozowy CMR jest dokumentem, który potwierdza zawarcie umowy dotyczącej przewozu. Zobacz dane, jakie powinny zostać w nim zawarte:

Miejsce i datę jego wystawienia,
nazwisko lub nazwę oraz adres nadawcy,
nazwę lub nazwisko oraz adres przewoźnika,
miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidziane miejsce jego wydania,
nazwisko (nazwę) i adres odbiorcy,
powszechnie używane określenie rodzaju towaru oraz sposób opakowania, a dla towarów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie,
ilość sztuk, ich cechy i numery,
wagę brutto towarów bądź ilość określoną w inny sposób,
koszty związane z przewozem (przewoźne, koszty dodatkowe, należności celne i inne koszty powstałe od chwili zawarcia umowy do chwili dostawy),
instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych i innych,
oświadczenie, że przewóz, bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę, podlega przepisom Konwencji CMR.

Kody CN – Nomenklatura Scalona

Nomenklatura scalona (ang. Combined Nomenclature, CN) to usystematyzowany wykaz towarów, który pozwala na sklasyfikowanie towarów dla potrzeb obrotu międzynarodowego, statystyk handlu zagranicznego UE oraz obrotu wewnątrzwspólnotowego.

Nadzór nad nomenklaturą CN sprawuje Komisja Europejska, która każdego roku publikuje jej nową wersję. Nomenklatura scalona jest ośmiocyfrowym rozwinięciem Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów (HS), opracowanego przez Światową Organizację Celną. Na poziomie sześciu cyfr jest zbieżna z nomenklaturą HS. Nomenklatura scalona dostępna jest w przeglądarce taryfowej ISZTAR4 . Nasza agencja celna pomoże Państwu, jak dany towar zataryfikować.

Import towarów z Wielkiej Brytanii

Jakie dokumenty i dane potrzebujesz do odprawy celnej importowej z Wielkiej Brytanii?

Faktura handlowa, która zawiera: Dane eksportera – nadawcy, nazwa szczegółowa oraz pełny opis towaru, ilość i rodzaj opakowania, waga netto i brutto oraz wartość.
Kod taryfy celnej CN – nasza agencja celna pomoże Państwu, jak dany towar zataryfikować,
CMR – międzynarodowy list przewozowy,
Specyfikacja,
Dokument tranzytowy T1.

Import towarów z Wielkiej Brytanii z naszą agencją celna – krok po kroku

1. W celu nawiązania pierwszego kontaktu z naszą agencją celną i omówienia szczegółów, zadzwoń tel: +48 602-187-275 ; +48 793-720-681 lub napisz do nas wiadomość przez formularz kontaktowy.

2. Pobierz i wypełnij upoważnienie dla naszej agencji celnej, następnie prześlij na adres biuro@wobex.eu

3. Jeśli nie posiadasz numer EORI, pobierz i wypełnij upoważnienie prześlij na adres biuro@wobex.eu

4. Przygotuj niezbędne dokumenty do odprawy celnej:

Faktura.
List przewozowy CMR.
Specyfikacja towarowa (Packing list).
Dokument T1.

Masz pytania? Zapraszamy do współpracy.

Zapraszamy do kontaktu.

602 187 275
793 720 681
572 807 181

Wiadomość WhatsApp 1 WhatsApp 2 WhatsApp 3