Eksport do Norwegii

Eksport do Norwegii

Wywóz towarów z Polski do Norwegii traktowana jest jako eksport towarów i musi być potwierdzony przez właściwe organy celne. Przewożąc towary do Norwegii, masz obowiązek zgłoszenia się do Urzędu Celnego na granicy i poinformowania o rodzaju i ilości przewożonych towarów.

Eksport towarów z Polski do Norwegii

Nasza agencja celna oferuje kompleksową obsługę odpraw celnych eksportowych do Norwegii. Zapewniamy obsługę celną na terenie Polski jak i Norwegii!

Nasza agencja celna zajmie się wszystkimi formalnościami związanymi z obsługą celną – Państwa firma dostarcza nam tylko fakturę handlową i upoważnienie.

Eksport do Norwegii jakie dokumenty?

Najważniejsze kwestie, które możesz napotkać sprzedając towary do Norwegii.

Numer EORI

Przedsiębiorcy z UE, aby dokonać odprawy celnej muszą posiadać numer EORI, niezbędny we wszystkich procedurach i czynnościach celnych na obszarze UE. Jeśli nie posiadasz numer EORI, pobierz i wypełnij upoważnienie.

Potwierdzenie wywozu towaru – dokument elektroniczny IE-599

Aby przedsiębiorca miał prawo zastosowania stawki VAT 0% dla eksportu towarów, musi prawidłowo udokumentować wywóz towarów do Norwegii. Dokument w formie elektronicznej otrzymany z systemu teleinformatycznego służącego do obsługi zgłoszeń wywozowych to komunikat IE-599.

Brak komunikatu IE 599 wskazuje na to, że towary nie opuściły obszaru celnego Unii Europejskiej, lub też wywóz towaru nie został odpowiednio odnotowany w systemach przez organy celne. Eksporter nie ma w tym przypadku podstaw do zastosowania zerowej stawki VAT.

Reguły pochodzenia – potwierdzenie pochodzenia towarów

Unia Europejska i Królestwo Norwegii stosują podobne reguły pochodzenia i oparte są na takich samych kryteriach. Aby skorzystać z tych preferencji handlowych, przedsiębiorca musi udowodnić, że towary spełniają wszystkie niezbędne wymogi reguł pochodzenia. Eksportując towary do Norwegii, chcąc skorzystać z preferencyjnych taryf celnych, masz obowiązek złożenia oświadczenia o pochodzeniu eksportowanych towarów, że pochodzą z obszaru Unii Europejskiej.

REX – system zarejestrowanych eksporterów

REX to system zarejestrowanych eksporterów, który ma za zadanie dokumentować pochodzenie towarów za pomocą oświadczeń o pochodzeniu towaru, które mogą być sporządzanych przez eksporterów i ponownych nadawców właściwie zarejestrowanych w systemie.

Eksporter po zarejestrowaniu się i nadaniu mu numeru REX będzie upoważniony do wystawiania oświadczeń o pochodzeniu, które to oświadczenia będą podstawą do zastosowania preferencji celnych dla towarów przywiezionych do UE.

Konwencja CMR – Międzynarodowy List Przewozowy

Międzynarodowy list przewozowy CMR jest dokumentem, który potwierdza zawarcie umowy dotyczącej przewozu. Zobacz dane, jakie powinny zostać w nim zawarte:

Miejsce i datę jego wystawienia,
nazwisko lub nazwę oraz adres nadawcy,
nazwę lub nazwisko oraz adres przewoźnika,
miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidziane miejsce jego wydania,
nazwisko (nazwę) i adres odbiorcy,
powszechnie używane określenie rodzaju towaru oraz sposób opakowania, a dla towarów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie,
ilość sztuk, ich cechy i numery,
wagę brutto towarów bądź ilość określoną w inny sposób,
koszty związane z przewozem (przewoźne, koszty dodatkowe, należności celne i inne koszty powstałe od chwili zawarcia umowy do chwili dostawy),
instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych i innych,
oświadczenie, że przewóz, bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę, podlega przepisom Konwencji CMR.

Tranzyt towarów – T1, T2

Tranzyt towarów to procedura celna, pozwalająca przewoźnikom na przewóz towarów przez granice lub terytoria bez konieczności uiszczenia należności celnych, podatku akcyzowego, podatku VAT i innych opłat, które są należne, gdy towary są wprowadzane na to terytorium. Formalności celne związane z tranzytem towarów inicjowane są złożeniem zgłoszenia celnego do procedury tranzytu.

W transporcie drogowym obowiązkowe jest przesłanie elektronicznego zgłoszenia do systemu NTCS: T1 towary nieunijne, T2 towary unijne. Procedury T1, T2 nie stosuje się, gdy towary są przewożone w transportem morskim lub lotniczym.

Dokumenty, jakie należy dostarczyć do naszej agencji celnej w celu sporządzenia T1, T2:

  • List przewozowy CMR,
  • faktura handlowa lub faktura pro forma,
  • odprawa eksportowa (EX),
  • specyfikacja (Packing list)
  • jeśli wymagane są dodatkowe zaświadczenia: świadectwo weterynaryjne, sanitarne i inne,
  • świadectwo pochodzenia towaru, jeżeli było wystawione.

Numer towaru w taryfie celnej – Kody CN

Nomenklatura scalona (ang. Combined Nomenclature, CN) to usystematyzowany wykaz towarów, który pozwala na sklasyfikowanie towarów dla potrzeb obrotu międzynarodowego, statystyk handlu zagranicznego UE oraz obrotu wewnątrzwspólnotowego.

Nadzór nad nomenklaturą CN sprawuje Komisja Europejska, która każdego roku publikuje jej nową wersję. Nomenklatura scalona jest ośmiocyfrowym rozwinięciem Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów (HS), opracowanego przez Światową Organizację Celną. Na poziomie sześciu cyfr jest zbieżna z nomenklaturą HS. Nomenklatura scalona dostępna jest w przeglądarce taryfowej ISZTAR4 . Nasza agencja celna pomoże Państwu, jak dany towar zataryfikować.

Zapewniamy obsługę celną na terenie Polski jak i Norwegii!

Sprzedaż towarów do Norwegii z agencją celną – krok po kroku

1. W celu omówienia szczegółów i nawiązania pierwszego kontaktu z naszą agencją celną, zadzwoń tel: +48 602-187-275 ; +48 793-720-681 lub napisz do nas wiadomość przez formularz kontaktowy.

2. Pobierz i wypełnij upoważnienie dla naszej agencji celnej, następnie prześlij na adres biuro@wobex.eu

3. Jeśli nie posiadasz numer EORI, pobierz i wypełnij upoważnienie prześlij na adres biuro@wobex.eu

4. Przygotuj niezbędne dokumenty do odprawy celnej:

Faktura sprzedaży.
List przewozowy CMR.
Specyfikacja towarowa (Packing list).

Sprawdź również: Import towarów z Norwegii

Masz pytania? Zapraszamy do współpracy.

Zapraszamy do kontaktu.

602 187 275
793 720 681
572 807 181

Napisz wiadomość WhatsApp 1 WhatsApp 2 WhatsApp 3