ZGŁOSZENIA INTRASTAT Poznań

Usługa intrastat


Zgłoszeniu w INTRASTAT podlega fizyczny przepływ towarów unijnych z jednego Państwa Członkowskiego do innego Państwa Członkowskiego (np. towary unijne, które są wysyłane z Francji bezpośrednio do Polski, muszą być zgłoszone do INTRASTAT w obu tych krajach).

Zgłoszeniu podlega również przepływ towarów z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego, gdy towary przekraczają granice zewnętrzne Unii Europejskiej.

  • Ewidencjonowanie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów (WDT) w systemie Intrastat
  • Ewidencjonowanie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów (WNT) w systemie Intrastat
  • Opracowanie danych z dostarczonych faktur i dokumentów
  • Sporządzanie deklaracji Intrastat
  • Przesyłanie danych do Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie (archiwizacja)
  • Doradztwo w sprawach związanych z wewnątrzunijnym obrotem towarowym – taryfa celna

Kto jest zobowiązany do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT? – progi statystyczne*

W myśl przepisów prawa celnego osobą zobowiązaną do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT jest osoba fizyczna lub osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jest podatnikiem VAT i realizuje wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej.

Obowiązek przekazywania informacji dotyczy tych podmiotów, których wartość przywozu lub wywozu przekracza ustalone i ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wartości tzw. progów statystycznych publikowanych corocznie w programie badań statystycznych statystyki publicznej wprowadzanym w formie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.

Progi statystyczne Intrastat 2024

Na 2024 r. ustalono następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej:

próg podstawowy:

  • dla przywozu 6.200.000 zł
  • dla wywozu 2.800.000 zł

próg szczegółowy:

  • dla przywozu 103.000.000 zł
  • dla wywozu 150.000.000 zł

*źródło: stat.gov.pl

 

Zapraszamy do naszego biura lub kontaktu telefonicznego:

Agencja Celna „Wobex” Sp.z o.o.
Ul. Wichrowa 4/pok.43, 60-449 Poznań
Zadzwoń: 602-187-275 , 793-720-681, 793-720-681
mail: biuro@wobex.eu