Obsługa i odprawa celna Import – Eksport


Obrót towarowy (obrót pozaunijny) wiąże się z przemieszczaniem towarów pomiędzy krajami trzecimi (spoza UE) a obszarem celnym UE przez granicę celną (przekraczanie zewnętrznej granicy UE) i podlega regulacjom prawa celnego Unii Europejskiej.

Zakres usług związanych z: odprawa celna importowa i odprawa celna eksportowa w obszarze Unii Europejskiej oraz towarów przywożonych z krajów trzecich.

  • Kompleksowa reprezentacja przed organami celno-skarbowymi,
  • odprawy celne towarów przywożonych z krajów trzecich,
  • sporządzanie świadectw pochodzenia i świadectw EUR.1, A.TR,
  • przygotowywanie dokumentów towarzyszących przesyłce (TIR, CMR itd.),
  • odprawy czasowe, uszlachetnienie czynne, uszlachetnienie bierne,
  • doradztwo w zakresie spraw celnych i podatkowych,
  • składanie wniosków i odwołań dotyczących spraw celnych i podatkowych,
  • pełna obsługa prawna.

Wewnątrzunijny obrót towarowy po przekroczeniu określonego progu wartościowego dla danego kierunku obrotu podlega obowiązkowi dokonywania zgłoszeń INTRASTAT.

Sprzedajesz towary do Wielkiej Brytanii?  Importujesz z Wielkiej Brytanii?

Uzyskaj numer EORI