Import towarów z Norwegii

Import z Norwegii do Polski

Odprawa celna z Norwegii do Polski

Przywóz towarów z Norwegii do Polski traktowany jest jako import towarów i muszą być zgłaszane do odprawy celnej, podlegają formalnościom celnym – procedurze dopuszczenia do obrotu.

Nasza agencja celna oferuje kompleksową obsługę odpraw celnych w imporcie towarów z Norwegii.

Zapewniamy obsługę celną na terenie Polski jak i Norwegii!

 • We wszystkich procedurach celnych na terenie całego kraju,
 • odprawy celne standardowe i uproszczone,
 • odprawy celne z odroczonym podatkiem VAT zgodnie z art. 33a,
 • profesjonalne doradztwo w zakresie stosowania przepisów celno-podatkowych i taryfikacji,
 • weryfikacja dokumentów celnych niezbędnych do dokonania odprawy celnej.

Co potrzebujesz? Firma dostarcza nam tylko fakturę handlową i upoważnienie – nasz agencja celna priorytetowo zajmie się wszystkimi formalnościami związanymi z obsługą celną Twoich towarów.

Poniżej znajduje się przegląd tego, o czym należy pamiętać, sprowadzając towary z Norwegii do Polski. Przedstawiamy tylko najważniejsze kwestie, które możesz napotkać importując towary z Norwegii.

Zgłoszenia celne przywozowe z Norwegii

Zanim sprowadzisz towar z Norwegii do Polski, musisz uzyskać numer EORI.

Przedsiębiorcy z UE, aby dokonać odprawy celnej muszą posiadać numer EORI, niezbędny we wszystkich procedurach i czynnościach celnych na obszarze UE. Jeśli nie posiadasz numer EORI, złożymy wniosek i uzyskamy go dla Ciebie – pobierz i wypełnij upoważnienie.

Import towarów z Norwegii

Jakie dokumenty i dane potrzebujesz do odprawy celnej z Norwegii?

Faktura handlowa, która zawiera: dane eksportera – nadawcy, nazwa szczegółowa oraz pełny opis towaru, ilość i rodzaj opakowania, waga netto i brutto oraz wartość.
Kod taryfy celnej CN – nasza agencja celna pomoże Państwu jak dany towar zataryfikować.
CMR – międzynarodowy list przewozowy,
Specyfikacja,
Dokument tranzytowy T1.

Potwierdzenie pochodzenia towarów – Reguły pochodzenia

Reguły pochodzenia określają kryteria narodowości przedmiotów oraz korzyści: preferencyjne stawki celne i obowiązki dla Ciebie wynikające z pochodzenia przedmiotów. Unia Europejska i Królestwo Norwegii stosują podobne reguły pochodzenia i oparte są na takich samych kryteriach.

Dokumentami potwierdzającymi pochodzenie mogą być świadectwa określonego typu (np. najczęściej stosowane świadectwo przewozowe EUR.1), deklaracje pochodzenia czy oświadczenia o pochodzeniu. Świadectwa są wystawiane przez upoważnione do tego organy.

Tranzyt towarów – gwarancje tranzytowe T1

Tranzyt towarów to procedura celna, pozwalająca przewoźnikom na przewóz towarów przez granice lub terytoria bez konieczności uiszczenia należności celnych, podatku akcyzowego, podatku VAT i innych opłat, które są należne, gdy towary są wprowadzane na to terytorium. Formalności celne związane z tranzytem towarów inicjowane są złożeniem zgłoszenia celnego do procedury tranzytu.

W transporcie drogowym obowiązkowe jest przesłanie elektronicznego zgłoszenia do systemu NTCS: T1 towary nieunijne.

Dokumenty, jakie należy dostarczyć do naszej agencji celnej w celu sporządzenia T1:

 • List przewozowy CMR,
 • faktura handlowa lub faktura pro forma,
 • odprawa eksportowa (EX),
 • specyfikacja (Packing list)
 • jeśli wymagane są dodatkowe zaświadczenia: świadectwo weterynaryjne, sanitarne i inne,
 • świadectwo pochodzenia towaru, jeżeli było wystawione.

Kody CN – Nomenklatura Scalona

Nomenklatura scalona (ang. Combined Nomenclature, CN) to usystematyzowany wykaz towarów, który pozwala na sklasyfikowanie towarów dla potrzeb obrotu międzynarodowego, statystyk handlu zagranicznego UE oraz obrotu wewnątrzwspólnotowego.

Nadzór nad nomenklaturą CN sprawuje Komisja Europejska, która każdego roku publikuje jej nową wersję. Nomenklatura scalona jest ośmiocyfrowym rozwinięciem Zharmonizowanego Systemu Określania i Kodowania Towarów (HS), opracowanego przez Światową Organizację Celną. Na poziomie sześciu cyfr jest zbieżna z nomenklaturą HS. Nomenklatura scalona dostępna jest w przeglądarce taryfowej ISZTAR4 . Nasza agencja celna pomoże Państwu jak dany towar zataryfikować.

Dokumenty przewozowe CMR – Międzynarodowy List Przewozowy

Międzynarodowy list przewozowy CMR jest dokumentem, który potwierdza zawarcie umowy dotyczącej przewozu. Zobacz jakie dane zawiera list przewozowy CMR:

Miejsce i datę jego wystawienia,
nazwisko lub nazwę oraz adres nadawcy,
nazwę lub nazwisko oraz adres odbiorcy,
miejsce i datę przyjęcia towaru do przewozu oraz przewidziane miejsce jego wydania,
nazwisko (nazwę) i adres odbiorcy,
powszechnie używane określenie rodzaju towaru oraz sposób opakowania, a dla towarów niebezpiecznych ich ogólnie uznane określenie,
ilość sztuk, ich cechy i numery,
wagę brutto towarów bądź ilość określoną w inny sposób,
koszty związane z przewozem (przewoźne, koszty dodatkowe, należności celne i inne koszty powstałe od chwili zawarcia umowy do chwili dostawy),
instrukcje niezbędne do załatwienia formalności celnych i innych,
oświadczenie, że przewóz, bez względu na jakąkolwiek przeciwną klauzulę, podlega przepisom Konwencji CMR.

Jakie dane zawiera list przewozowy CMR

Samochód z Norwegii

W Norwegii dbałość o pojazdy, bogatsze wyposażenie, rygorystyczne badania techniczne oraz serwisowanie w autoryzowanych stacjach kontroli sprawiają, że auta są utrzymywane w doskonałym stanie technicznym. Import samochodu z Norwegii stanowi zatem idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią wysoką jakość przy konkurencyjnej cenie.

Nasza agencja celna zajmie się wszystkimi formalnościami celnymi na terenie Norwegii, jak i Polski.

Samochód z Norwegii – Cło, VAT i Akcyza

Samochody elektryczne oraz pojazdy sprowadzane jako mienie przesiedleńcze są zwolnione z opłaty akcyzowej.

Cło na samochód z Norwegii wynosi 10% wartości pojazdu (dla pojazdów, których wartość nie przekracza 6000 koron norweskich, istnieje opcja skorzystania z preferencyjnej stawki cła wynoszącej 0%).

Akcyza na samochód z Norwegii:

 • 3,1% wartości pozostałe samochody, których pojemność silnika nie przekracza 2 litrów.
 • 18,6% wartości samochodu osobowego o pojemności silnika powyżej 2 litrów.
 • 9,3% dla samochodów hybrydowych z napędem spalinowo-elektrycznym o pojemności silnika od 2 do 3,5 litrów.
 • 1,5% samochody hybrydowe z napędem spalinowo-elektrycznym o pojemności silnika do 2 litrów.

W przypadku samochodów sprowadzanych z Norwegii stawka VAT wynosi 23% i jest naliczana od wartości zgłoszenia celnego. Podstawą do obliczenia opodatkowania VAT jest suma wartości pojazdu, opłaty akcyzowej oraz cła.

Zapewniamy obsługę celną na terenie Polski, jak i Norwegii!

Import towarów z Norwegii z naszą agencją celna – krok po kroku

1. W celu nawiązania pierwszego kontaktu z naszą agencją celną i omówienia szczegółów, zadzwoń tel: +48 602-187-275; +48 793-720-681 lub napisz do nas wiadomość przez formularz kontaktowy.

2. Pobierz i wypełnij upoważnienie dla naszej agencji celnej, następnie prześlij na adres biuro@wobex.eu

3. Jeśli nie posiadasz numer EORI, pobierz i wypełnij upoważnienie prześlij na adres biuro@wobex.eu

4. Przygotuj niezbędne dokumenty do odprawy celnej:

Faktura.
List przewozowy CMR.
Specyfikacja towarowa (Packing list).
Dokument T1.

Masz pytania? Zapraszamy do współpracy.

Zapraszamy do kontaktu.

602 187 275
793 720 681
572 807 181

Napisz wiadomość WhatsApp 1 WhatsApp 2 WhatsApp 3